Codziennie odmawiajcie rozaniec swiety, modlcie sie razem

Codziennie odmawiajcie rozaniec swiety, modlcie sie razem

di Slavko Barbaric